Seagate

Seagate Technology PLC, là một trong những nhà sản xuất thiết bị lưu trữ lớn nhất thế giới. Được được thành lập năm 1978 với tên gọi là Shugart Technology, Từ 2010, Seagate chuyển trụ sở sang Dublin, Ireland và có các văn phòng điều hành chính đặt tại Cupertino, California, Mỹ

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Seagate Exos 10E2400 1.2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST1200MM0129)

Gọi để biết giá

Seagate Exos 10E2400 1.2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST1200MM0129)

Seagate Exos 10E2400 1.8TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST1800MM0129)

Gọi để biết giá

Seagate Exos 10E2400 1.8TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST1800MM0129)

Seagate Exos 10E2400 2.4TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST2400MM0129)

Gọi để biết giá

Seagate Exos 10E2400 2.4TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST2400MM0129)

Seagate Exos 7E2000 2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 128MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST2000NX0273)

$247.92

Seagate Exos 7E2000 2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 128MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST2000NX0273)

Seagate Exos 7E10 10TB SAS 12Gb/s 7.2K 512e 256MB 3.5" Enterprise Hard Drive (ST10000NM018B)

Gọi để biết giá

Seagate Exos 7E10 10TB SAS 12Gb/s 7.2K 512e 256MB 3.5" Enterprise Hard Drive (ST10000NM018B)

Seagate Exos 7E10 10TB SATA 6 Gb/s 7.2K 512e 256MB 3.5" Enterprise Hard Drive (ST10000NM017B)

Gọi để biết giá

Seagate Exos 7E10 10TB SATA 6 Gb/s 7.2K 512e 256MB 3.5" Enterprise Hard Drive (ST10000NM017B)