VMware

VMware, Inc. là công ty đại chúng niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán New York dưới mã VMW. Dell Technologies hiện là cổ công lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 82,8%. VMware cung cấp phần mềm và dịch vụ điện toán đám mây và ảo hóa. VMWare là công ty đầu tiên thực hiện ảo hóa kiến trúc x86

View as Grid List
Sort by
Display per page

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year (VS7-STD-G-SSS-C)

6,800,000 ₫

Basic Support/Subscription for VMware vSphere 7 Standard for 1 processor for 1 year (VS7-STD-G-SSS-C)

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 1 year (VCS7-STD-G-SSS-C)

32,400,000 ₫

Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) for 1 year (VCS7-STD-G-SSS-C)

VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) (VCS7-STD-C)

145,500,000 ₫

VMware vCenter Server 7 Standard for vSphere 7 (Per Instance) (VCS7-STD-C)

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor (VS7-STD-C)

23,500,000 ₫

VMware vSphere 7 Standard for 1 processor (VS7-STD-C)