Western Digital

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Western Digital Ultrastar DC SA210 2.5-inch 240GB SATA SSD 6Gb/s DWPD 3D (0TS1649)

2.200.000 ₫

Western Digital Ultrastar DC SA210 2.5-inch 240GB SATA SSD 6Gb/s DWPD 3D (0TS1649)

Western Digital Ultrastar DC SA210 2.5-inch 480GB SATA SSD 6Gb/s DWPD 3D (0TS1650)

3.150.000 ₫

Western Digital Ultrastar DC SA210 2.5-inch 480GB SATA SSD 6Gb/s DWPD 3D (0TS1650)