APC

APC by Schneider Electric là nhà sản xuất bộ nguồn liên tục, thiết bị ngoại vi điện tử và các sản phẩm trung tâm dữ liệu