Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

Manufacturer: Fujitsu
Thời gian bảo hành : 1 Year
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
$79.17 (Giá chưa bao gồm VAT)

Fujitsu RAID Ctrl FBU option w/ 25/55/70cm cable (S26361-F5243-L110)

Xem thêm