Supermicro 2U Active CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0068AP4)

Supermicro 2U Active CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0068AP4)

Manufacturer: Supermicro
Thời gian bảo hành : 1 Year
$50.00 (Giá chưa bao gồm VAT)

Supermicro 2U Active CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0068AP4)

Xem thêm