Lenovo ThinkServer 2.5" 800GB PM1635 Enterprise Mainstream 12Gb SAS Hot Swap Solid State Drive (4XB0K12259)

Lenovo ThinkServer 2.5" 800GB PM1635 Enterprise Mainstream 12Gb SAS Hot Swap Solid State Drive (4XB0K12259)

Nhà sản xuất: Lenovo
Thời gian bảo hành : 3 Year
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
$270.83 (Giá chưa bao gồm VAT)

Lenovo ThinkServer 2.5" 800GB PM1635 Enterprise Mainstream 12Gb SAS Hot Swap Solid State Drive (4XB0K12259)

Xem thêm