Supermicro 4U Active CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0070APS4)

Supermicro 4U Active CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0070APS4)

Manufacturer: Supermicro
Thời gian bảo hành : 1 Year
$82.50 (Giá chưa bao gồm VAT)

Supermicro 4U Active CPU Heat Sink Socket LGA3647-0 (SNK-P0070APS4)

Xem thêm